top of page

Group

Public·80 members

Culegere Matematica Gheba Pdf 13 __EXCLUSIVE__


După experiența administrativă nereușită, a urmat Facultatea de Matematică de la Universitatea București. Prima sa culegere de matematică a apărut în 1958, iar ultima în 2004, când împlinise deja 91 de ani. Faima lui Gheba a atins maximul prin anii 1975.
Culegere Matematica Gheba Pdf 13

076b4e4f54


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page